Haptotherapie

Haptonomie is de wetenschap, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het gevoelsleven. Er wordt gekeken naar de innerlijke gevoelsbewegingen en naar de wisselwerking tussen dat gevoelsleven en de houdingen, bewegingen en interactiepatronen van mensen. De haptonomie gaat er vanuit dat het lichaam van fundamentele betekenis is binnen de menselijke communicatie en voor het aangaan en onderhouden van contacten. Het gevoelscontact is de basis voor een goede emotionele ontwikkeling.

 

Haptotherapie is een behandelvorm, die gebaseerd is op de haptonomie. De therapie behandelt klachten, die voortkomen uit onderdrukking van gevoelens van verdriet, boosheid, angst, maar ook van plezier en genot. Vaak zijn die klachten een gevolg van je reactie op gebeurtenissen in het leven. Door die gebeurtenissen kunnen veerkracht, vertrouwen en zelfvertrouwen afnemen. Het gaat in de haptotherapie om de beleving van de klacht.

 

Haptotherapie geeft inzicht in hoe je kunt omgaan met emoties, ruimte en nabijheid, spanningen en tederheid. Aanraking vormt een wezenlijk onderdeel van de therapie, evenals het leren uiten van de gevoelens, die daarbij opkomen.

 

In de therapie wordt voelbaar gemaakt waar en op welk moment je blokkeert of jezelf terughoudt. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor aanvaarding of verwerking, maar vooral voor de vorming van nieuwe structuren in je leven. Je voelt beter wat je grenzen zijn en je komt makkelijker tot het maken van keuzes.