Fysiotherapie Alkemade heeft in november 2009 haar HKZ certificaat behaald.

Het HKZ Keurmerk 
Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteits- managementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie: 
- De zaken intern goed op orde heeft
- De klant principieel centraal stelt
- Betrouwbare resultaten kan presenteren
- Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

De HKZ systematiek is bijzonder in de volgende opzichten: 

•    Een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie. 
•    Een breed draagvlak: HKZ normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak. 
•    Openbaarheid: De HKZ normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd. 
•    Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht 
•    Toetsing voor het HKZ keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen

Voordelen van het HKZ Keurmerk
Gecertificeerde instellingen zijn blij met hun certificaat, zo is uit onderzoek gebleken. Maar misschien nog wel meer met de weg die er naartoe geleid heeft. De organisatie is efficiënter gaan werken en is transparanter geworden. Medewerkers hebben meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ook beter hun eigen aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Gecertificeerde organisaties lijken gemakkelijker personeel te kunnen aantrekken en te behouden. Het samen werken aan een kwaliteitssysteem, met als 'kroon op het werk' het certificaat, maakt medewerkers kwaliteitsbewuster en zelfverzekerder.

Voordelen voor de gecertificeerde organisatie 

•    Meer samenhang tussen processen 
•    Meer transparantie 
•    Meer zicht op hiaten (vooraf en vroegtijdig) 
•    Meer mogelijkheden voor sturing en controle 
•    Meer houvast en helderheid 
•    Minder onderbrekingen (discontinuïteit) 
•    Minder organisatorische onrust 
•    Minder verloop 
•    Minder onzekerheden

Voordelen voor cliënten

•    Minder rompslomp 
•    Duidelijke afspraken die nagekomen worden 
•    Goede procedures bij klachten 
•    Heldere ijkpunten (om zorg te kunnen vergelijken tussen organisaties) 
•    Meer zicht op wie wat doet en wie verantwoordelijkheid draagt 
•    Met betrekking tot de zorg 
•    Minder fouten 
•    Snellere oplossingen 
•    Zichtbare verbeteringen 
•    Professionele medewerkers (ter zake kundig, goed opgeleid) 
•    De juiste bejegening

Voordelen met betrekking tot de communicatie

•    Oog voor behoeften en belangen 
•    Meer ruimte voor overleg 
•    Open sfeer (meningen zijn welkom) 
•    Begrijpelijke informatie.