Klachtenreglement

  • Indien u klachten heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te melden bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de praktijkeigenaar - bij voorkeur door middel van het invullen van het klacht- en of verbeter formulier (verkrijgbaar bij de balie of via de website). 
  • De behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkeigenaar zullen ernaar streven binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen om te proberen de klacht op te lossen. 

Worden de klachten naar uw mening onvoldoende opgelost, dan heeft u de mogelijkheid om de hulp van de klachtencommissie van het KNGF in te roepen.