Graag stellen
wij ons aan u voor

Fysiotherapie Alkemade is AA-praktijk voor Zorg en Zekerheid, TopZorg Praktijk voor Menzis en Plus praktijk voor Achmea. Wij zijn HKZ gecertificeerd. Al onze medewerkers staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschaap voor Fysiotherapie) of bij relevante beroepsverenigingen. Tevens zijn wij lid van diverse aandoeningsgerichte netwerken (ParkinsonNet, Fyranet (reuma), ClaudicatioNet, Rijnland Schoudernetwerk en het Rijnland Heup-Knie Netwerk).

 

 

Rob Janssen

Patricia Bisschop

Margje Smit

Manuele therapie SOMT

Manuele therapie Marsman

Kaak en mime fysiotherapeut

Lid Rijnland Heup-Knie netwerk

Oedeemtherapie
Manuele lymfedrainage Vodder
Manuele therapie Marsman
Lid FyraNet – reuma netwerK
Oedeemtherapie
Manuele lymfedrainage Vodder
Lees verder »Lees verder »Lees verder »
   

Anite Buskermolen

drs. Nick Olthof

drs. Remco Arensman

Manuele therapie SOMT
Lid Rijnland Schoudernetwerk
Fysioth.Wetenschappen
Lid ClaudicatioNet

Fysioth.Wetenschappen
Lid ParkinsonNet
Lid Rijnland Heup-Knienetwerk

Leefstijlcoach

Lees verder »Lees verder »Lees verder »
   

Jan de Koning

Nanet den Elsen

Francis Tempels

Sportfysiotherapeut i.o.
Lid Rijnland Heup-Knienetwerk
Medische trainingstherapie
Medical taping concept

Geriatrie Fysiotherapeute i.o.
Arbeidsfysiotherapeute i.o.

Lees verder »Lees verder »Lees verder »
   

Nanny van Peet

Saskia Appels

Jolanda Ganzevles-Opdam
Caroline Heemskerk-
Rijkelijkhuizen
Henny v.d. Haak-Wolvers

Acupunctuur
Dry needling
Lid NVA
Haptotherapie en
Psychomotore therapie
Lid VvH
secretaresse/ receptioniste
administratief medewerkster
secretaresse/ receptioniste
Lees verder »Lees verder »Lees verder »
   
  

Cora Vermeulen

  
Praktijkeigenaar
Lid FysArbo
  
Lees verder »