Revalidatie training

Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) beperkingen in het bewegend functioneren voor mensen met een tijdelijke (bijvoorbeeld na een operatie voor een nieuwe heup of knie of na een ongeval) of blijvende functionele beperking in het bewegend funtioneren. Te denken valt aan cliënten met een status na een nieuwe heup of knie, na een hersenbloeding of na een ongeluk. (bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij blijvend lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval). Revalideren is topsport. Heel gericht wordt datgene geoefend en getraind wat mogelijk is én in het dagelijks leven van het meeste belang is voor u.