Vergoeding

Deze groepstraining wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars indien er sprake is van een ernstige longaandoening met een FEV1 waarde kleiner dan 60%. Vraag uw huisarts naar  uw waarde.
 

Een verwijzing voor fysiotherapie van uw huisarts of longarts is noodzakelijk.

Iedere nieuwe patiënt krijgt een uitgebreide intake van 1 uur waarbij uw klachten en uw inspanningsmogelijkheden in kaart worden gebracht. Samen met u stellen wij doelen waaraan u wilt gaan werken. Er wordt een trainingsprogramma op maat voor u gemaakt. U wordt individueel begeleid of u wordt ingedeeld in onze groepen op basis van uw inspanningsmogelijkheden.
 

Na 3 maanden evalueren wij met u hoever u gevorderd bent met het behalen van uw doelen. Op basis hiervan wordt bekeken of u nog een periode verder gaat met trainen of dat u het bewegen zelf op kunt pakken.